سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت


توسعه پایدار و چند وجهی براساس مدل های تجربه شده جهانی و درنهایت بومی سازی مبتنی بر مزیت های نسبی کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران ، نیازمند خرد و همدلی جمعی است تا اجماع نظر نخبگان موجب هدایت فعالیت های اقتصادی – تجاری و صنعتی در تمامی عرصه هاو حوزه ها گردد.

کنفرانس علمی – تخصصی "یک راه یک کمربند" بانگاه جستجوی فرصت ها و بررسی چالش ها و مخاطرات در کریدور جاده ابریشم نوین در هزاره سوم با حضور اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد حوزه اقتصادی، بازرگانی و مالی و فعالین اقتصادی اعم از تجار، کارآفرینان و صنعت گران کشور در 21 مهر ماه 1398 برگزار می گردد.

محور های مورد بررسی در کنفرانس عبارتند از :

1- گردشگری و اقتصاد

2- تجارت الکترونیکی و توسعه کار آفرینی

3- معدن و فرآوری تا محصول تجاری

4- آموزش، نیروی ماهر و متخصص و توسعه کسب و کار خوداشتغالی

5- سرمایه گذاری مشترک و همکاری اقتصادی با کشورهای در مسیر راه ابریشم

6- ظرفیت سازی، امنیت سرمایه و توسعه پایدار