آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

پژوهشگاه شاخص پژوه در راستاي توسعه همكاري هاي بين المللي  خود، در تاريخ 9 اسفندماه 1395 تفاهم نامه همكاري با دانشگاه European Regional Educational Academy منعقد نمود. در اين تفاهم نامه بر توسعه همكاري هاي علمي و پژوهشي دو طرف با توجه به مشتركات و علاقه مندي ها در رشته هاي مشترك تاكيد شده است. لازم به ذكر است اين دانشگاه جزو دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و در رشته هاي تجارت بين الملل، مديريت بازرگاني، روابط بين الملل، گردشگري و مديريت هتل، حقوق و بهداشت در مقاطع دكتري وارشد دانشجو مي پذيرد.

 

ورود اعضای انجمن
کتب جدید
فرهنگ موضوعی جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک
آمایش سرزمین، چیستی و چگونگی
شهر های امن