ساختار سازمانی در حال بروز رسانی است.
برنامه سال 1397 انجمن آمایش سرزمین به زودی اعلام می گردد
از شکیبایی شما سپاسگزاریم

آدرس کانال تلگرام

amayeshiran@